İLETİŞİM2019-05-09T02:03:17+00:00

ADRES:
Habib-i Neccar Mahallesi
Çankaya Sokak
No:30
31060
Antakya/Hatay

TELEFON:
0507 917 2939
0326 216 2233

E-MAİL:
info@vuslatrestaurant.com

VUSLAT RESTAURANT’A NASIL GİDİLİR